• Name: Miroslava Pavlíková
  • Address: Obrana a strategie
    Univerzita obrany
    Kounicova 65, 662 10 Brno, Česká republika