Announcements

Nabídka pracovní pozice redaktora

2019-09-04

Rektorka-velitelka Univerzity obrany nabízí pracovní místo: Redaktor – novinář technicko-organizačního oddělení Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií. Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. 1. 2024, s možností dalšího prodloužení, respektive změny na dobu neurčitou – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;
Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Mzdové zařazení: 11. platová třída
Rozsah pracovní doby: 40 hodin týdně
Místo výkonu práce: Brno, Tučkova 23
Předpokládaný termín obsazení místa: 1. února 2023
Bližší informace zde: ​Volná pracovní místa neakademických pracovníků

Read more about Nabídka pracovní pozice redaktora

This web page is under reconstruction. All actual information is available on https://www.obranaastrategie.cz/en/