Jak připravovat vojenské profesionály

  • Karel Kotek

Abstract

Tento materiál se zabývá obsahovou stránkou profesionalizace ozbrojených sil České republiky s hlavním důrazem na důstojnický sbor. Profesionalizace totiž neznamená pouze zvyšování procentuálního zastoupení vojenských profesionálů v ozbrojených silách, ale také, a možná zejména, zvyšování odborných znalostí a dovedností a všestranný rozvoj osobnostních vlastností současných a nových vojenských profesionálů a zvláště důstojníků. Z tohoto pohledu se jedná o problematiku naprosto aktuální a vlastně již živou skutečnost jak každodenní vojenské praxe, tak všech návrhů a koncepcí rozvoje ozbrojených sil.

 

Author Biography

Karel Kotek

Plk. Doc. Ing. Karel KOTEK, CSc je bývalý rektor Vojenské akademie v Brně.

References

.
Published
2023-03-16
How to Cite
Kotek, Karel. 2023. “Jak Připravovat Vojenské Profesionály”. Obrana a Strategie 1 (1), 15-20. https://journals.unob.cz/index.php/oas/article/view/1833.