Milí čtenáři!

Vychází první číslo časopisu Obrana a strategie. Je to časopis, který k propagaci své činnosti připravuje Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně. Vznikl pro vytvoření odborného prostoru k možnosti prezentace názorů, které mají upřesnit stav poznání problémů souvisejících s hlavním posláním instituce, tedy s vytvářením konkrétních představ o strategických podmínkách zajišťování obrany a bezpečnosti. Je to časopis pro zveřejňování vědeckých pohledů a výsledků výzkumu. Nebrání se problémům, které mají charakter obecně informativní. Měl by se stát tribunou vyspělých názorů na otázky, které souvisí s decisním rozhodováním.

Proto bude uplatňována snaha orientovat obsah jednotlivých čísel k vybraným problémům strategie, bezpečnosti a obrany. Prvé číslo je například věnováno problematice profesionalizace. Není to časopis uzavřený pestrému spektru i netradičních názorů, ani vymezený pouze pro příslušníky našeho pracoviště. Na stránkách budeme publikovat příspěvky těch, kteří mají k problémům co říci a to jak z České republiky, tak ze zahraničí. Nebudeme uzavírat možnosti zveřejňování názorů, které nemusí vždy představovat názor pracoviště, rezortu obrany, ani jiné oficiální složky nebo struktury.

Přeji tomuto počinu hodně úspěchů do budoucnosti. Věřím, že česká a anglická verze vytvoří možnost prezentace našich názorů i v zahraničí a hlavně rozšíří množství čtenářů, kteří si své poznatky nenechají jen pro sebe a uplatní je v praxi. Přeji Vám při čtení hodně nových podnětů, které ovlivní přesnost rozhodování i praktickou úspěšnost názorů. Věřím, že se časopis stane významnou tribunou a popularizačním nástrojem Vojenské akademie v Brně a přispěje ke znovuzrození strategického myšlení v oblasti obrany a bezpečnosti v České republice.

Ředitel ÚSS
Ing. Josef JANOŠEC, CSc.

Published: 2023-04-06