Profesionalizace, obrana a strategie

  • Josef Janošec Výzkumné centrum bezpečnosti

Abstract

Příspěvek shrnuje a rozebírá základní skutečnosti, které souvisejí s realizací procesu profesionalizace armády. Zaměřuje se zejména na problematiku dobrovolnosti a nedobrovolnosti výkonu vojenské služby a oblast vztahu profesionalizované armády a obrany při zvýraznění smyslu uskutečnění procesu, který je ve zkvalitnění obrany státu a důsledků na funkce, které profesionální armáda ve srovnání se smíšenou již plnit nebude. V neposlední řadě se věnuje pozornost vztahu profesionalizace k různým strategiím.

 

Author Biography

Josef Janošec, Výzkumné centrum bezpečnosti

Narozen 1951. Absolvent VAAZ Brno, obor geodézie a kartografie (1971 - 1976). Titul CSc. VAAZ Brno (1979 - 1984), věd. kvalifikace IIa, ČSAV (1990), dvousemestrální studium na Právnické fakultě UK Praha (1994 - 1995), habilitace VA Brno (2004). Zabývá se výzkumem problematiky bezpečnosti a nebezpečnosti, teorií obrany státu v návaznosti na NATO a EU a strategickými studiemi. Vyvíjí pedagogickou činnost v oblasti bezpečnosti, obrany, ochrany státu, plánování a výstavby ozbrojených sil, obranného výzkumu a vývoje. Podílí se na činnosti výzkumných institucí na úrovni RTO NATO, MO ČR a na vedení interdisciplinárních řešitelských týmů, řízení výzkumných kolektivů a pracovišť (GŠ, MO, ISS MO, ÚOS, IVOU, ÚSS Univerzity obrany). V současné době pracuje jako ředitel Výzkumného centra bezpečnosti.

 

References

.
Published
2023-03-16
How to Cite
Janošec, Josef. 2023. “Profesionalizace, Obrana a Strategie”. Obrana a Strategie 1 (1), 1-14. https://journals.unob.cz/index.php/oas/article/view/1832.