Výzkumná podpora procesu profesionalizace

Authors

  • Bohuslav Víšek

Abstract

Investice do rozvoje vědy, výzkumu a technologií jsou hlavním opatřením, které může významně posílit (ne-li vůbec vybudovat) naše schopnosti čelit změnám a problémům obecně a v oblasti bezpečnosti a obrany zvláště. Jednou z těchto změn, které budeme bezesporu v průběhu zhruba deseti příštích letech čelit, je i profesionalizace ozbrojených sil České republiky. Tento příspěvek se zabývá profesionalizací z pohledu možností předchozího výzkumu a vývoje této problematiky. Aby mohly být tyto procesy efektivní, je nezbytný určitý časový předstih výzkumných procesů před procesy implementačními a exploatačními.

 

Author Biography

  • Bohuslav Víšek

    Narozen 1943, plukovník ve výslužbě, voják z povolání 1962 až 2000. Technické učiliště 1960 až 1962, služba u vojsk PVOS do roku 1967. Studium na VAAZ, obor vojenské počítače 1967 až 1972. Práce na okruhovém výpočetním středisku v technických a projektantských funkcích do roku 1982. Dále do roku 1986 na velitelství okruhu odpovídal za oblast automatizace velení. Od roku 1986 vědeckopedagogický pracovník Vojenské akademie v Brně, učil a publikoval z oblasti automatizace velení a řízení. V roce 1990 kandidátem věd, v roce 1993 habilitoval. V letech 1994 až 2000 proděkanem pro vědeckou činnost a zahraniční styky Fakulty velitelské a štábní. Od roku 2000 pracuje na Ústavu strategických studií v oblasti vědy, výzkumu a obranných technologií.

     

References

.

Published

2023-03-17

How to Cite

“Výzkumná Podpora Procesu Profesionalizace”. 2023. Obrana a Strategie 1 (1): 41-46. https://journals.unob.cz/index.php/oas/article/view/1835.