Názory vybraných českých parlamentních politických stran na profesionalizaci ozbrojených sil ČR

Abstract

V předloženém textu se autor zabývá představami významných politických stran o budoucí podobě Armády České republiky z hlediska její možné profesionalizace. Článek analyzuje programatiku těch politických stran, které buď do současné doby díky svému postavení v parlamentu nebo exekutivě (ne)ovlivňovaly výraznější měrou podobu resortu obrany a změny v Armádě České republiky nebo s největší pravděpodobností uspějí v příštích volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2002 a budou z vládních nebo významných opozičních pozic rozhodovat o dalším rozvoji ozbrojených sil, včetně jejich možné profesionalizace. Cílem textu je i základní seznámení čtenáře s obecnými představami daných politických subjektů o zajištění vnější bezpečnosti země, které také determinují úkoly a povahu ozbrojených sil státu.

 

Author Biography

Libor Frank, Centre for Security and Military Strategic Studies, University of Defence

Libor Frank, PhD. Born in 1975. He studied Political Science at the Faculty of Social Studies at the Masaryk University in Brno and graduated as M.A. in 1999 and as Ph.D. in 2006. In 1999 he became a lecturer at the Department of Social Sciences at the Command and Staff Faculty of the Military Academy in Brno (now University of Defence). In 2000 he started working as a lecturer at a newly established Institute for Strategic Studies. Since 2001 he had been the head of the Political and Social Studies Group at the Institute for Strategic Studies, University of Defence. Since September 2008, he had been the head of the Department of Security and Defence Studies of the Institute for Strategic and Defence Studies, University of Defence, and in January 2010 he became the head of the Security Studies Group at the Department of Lifelong Learning, Faculty of Economics and Management, University of Defence. Since March 2014 he has been worked as the head of the Department of Security and Defence Studies of the Centre for Security and Military Strategic Studies. Currently he is a lecturer at the University of Defence and the CEVRO Institute.

References

Češi se profesionální armády dočkají, ale ne hned. Lidové noviny, 18.6.1999 (http://www.lidovky.cz)

Má být v ČR zavedena profesionální armáda? Lidové noviny, 6.3.1999 (http://www.lidovky.cz)

Lidé chtějí od NATO proarmádu. Mladá fronta DNES, 6.11.2000 (http://www.newton.cz)

Premiér odmítl profesionální armádu. Mladá fronta DNES, 5.11.1997 (http://www.newton.cz)

Programové prohlášení vlády České republiky (Klaus 1996). Úřad vlády České republiky (http://www.vláda.cz)

Programové prohlášení vlády České republiky (Tošovský 1998). Úřad vlády České republiky (http://www.vláda.cz)

Programové prohlášení vlády České republiky (Zeman 1998). Úřad vlády České republiky (http://www.vláda.cz)

Svoboda a prosperita - Volební program ODS 1996. (http://www.ods.cz) Volební program. Československá sociální demokracie 1992. 16 s.

Program pro všechny, kteří se narodili pro svobodu. Občanská demokratická aliance 1992. 24 s.

Cesta k prosperitě - Programové prohlášení. Cheb, Občanská demokratická strana 1991. 18 s.

Hlavu vzhůru - Volební program ODS ́98. 23 s.

Demokratická unie - program naděje. Demokratická unie 1996. 4 s.

Programové prohlášení DEU - Cesta obnovy: Nejen prosperita, ale i morálka a právo. Noviny DEU, 1, 1994, č. 3, s. 2—4.

Politický program DEU - II. verze. Noviny DEU, 2, 1995, č. 8, s. 6—7. Předvolební konference - Projev Petra Nečase. Bulletin ODS, 1996, č. 7, s. 18.

Lidskost proti sobectví - Volební program České strany sociálně demokratické. Pro- gramová konference ČSSD 1996. 17 s.

Východiska volebního programu České strany sociálně demokratické „Společnost vzdělání, spoluúčasti a solidarity“. Praha, Programová komise ÚVV ČSSD. 40 s.

„Kupředu k socialismu - ne zpět!“ - volební program KSČM 1998. Příloha Haló Novin ze dne 30.4.1998. 16 s.

Volební program KSČM 1996 „Za občanskou a sociální spravedlnost. Socialismus - šance pro budoucnost.“ rkp. 12 s.

Proč komunisté odmítají vstup České republiky do NATO. Rezoluce účastníků semi- náře konaného dne 30. září 1995 ve Vratimově.

Program obnovy (Lepší cesta pro naši zem). In: Pracovní návrhy dokumentů pro V. sjezd KSČM. Zvláštní číslo Haló Novin, září 1999, s. 10—11.

Program obnovy. (http://www.kscm.cz)

Program KSČM. In: Dokumenty – II. sjezd KSČM. Kladno. ÚV KSČM 1992,

s. 37—43.

Politická deklarace IV. sjezdu KSČM. In: Dokumenty IV. sjezdu Komunistické strany

Čech a Moravy. Příloha Haló Novin ze dne 11.12.1995. s. 2—6.

Návrh dlouhodobého programu ČSSD „Otevřenost novým výzvám - věrnost tradici“. Podkladový materiál pro Programovou konferenci ČSSD Hradec Králové - září 2000 (http://www.cssd.cz), 47 s.

Střednědobý program „Alternativa pro naši zemi“. Program schválený XXVIII. sjez- dem ČSSD dne 15.3.1997 (http://www.cssd.cz)

Volební program České strany sociálně demokratické (schváleno PÚVV 18.4.1998)

(http://www.cssd.cz)

Deklarace „Společně pro změnu“. 29.9.2000 (http://www.4koalice.cz) Politický program DEU. (http://www.deu.cz)

Průvodce politikou KDU-ČSL - Podrobný volební program 1998.

(http://www.kdu.cz), 20 s.

Volební program 1996. (http://www.kdu.cz)

Společně proti krizi (KSČM na přelomu tisíciletí). In: Pracovní návrhy dokumentů pro V. sjezd KSČM. Zvláštní číslo Haló Novin, září 1999, s. 8—9.

Volební program 1998. (http://www.kdu.cz) Bezpečnostní politika KSČM. (http://www.kscm.cz)

Vojenská politika - nedílná součást bezpečnostní politiky KSČM.

(http://www.kscm.cz)

ODA požaduje profesionální armádu a zákon o konkursu. 15.5.2000 (http://www.oda.cz)

ODA navrhuje zrušit základní vojenskou službu. 16.5.2000 (http://www.oda.cz) Cesta ke svobodné společnosti. Základní dokument ODA z prosince 1989.

(http://www.oda.cz), 5 s.

Volební program ODA „Dál na cestě ke svobodě - Smlouva pro budoucnost“.

(http://www.oda.cz), 22 s.

Politický program Unie svobody. Praha 9.2.1998 (http://www.unie.cz)

Volební program Unie svobody - Volby do PSP 1998. (http://www.unie.cz)

Profesionalizací řešíme situaci v armádě - Programové materiály.

(http://www.ods.cz) BRZEK, A.: DÜRR, J. a kol.: GAZDÍK, J.: GAZDÍK, J.: GAZDÍK, J.: HOŘEJŠÍ, T.: JELÍNEK, V.:

Armáda. In: Průvodce politikou KDU-ČSL. Red. A. Janeč ková. 1992. 4 s.

Volby ́98 - předvolební situace, programy, výsledky. Ed. P. Šaradín. 1. vyd. Brno, Doplněk 2000. 143 s.

K profesionální armádě je třeba shody politiků. Mladá fronta Dnes, 20.05.1999 (http://www.newton.cz)

Nejúplnější představy o armádě má ODS a lidovci. Mladá fronta Dnes, 13.5.1996 (http://www.newton.cz)

Lidovcům nezbyly síly, aby dokončili transformaci armády.

Mladá Fronta Dnes, 20.3.1996, s. 4.

Branců postupně ubývá, armáda se profesionalizaci nevyhne.

Lidové noviny, 4.10.1999 (http://www.lidovky.cz)

Jak občané důvěřují některým institucím veřejného života.

[Výzkumná zpráva]. Praha, Institut pro výzkum veřejného mínění 2000. 5 s.

KMENTA, J.: O armádu se staraly převážně jen strany, které musely. Mladá Fronta Dnes, 20.3.1996, s. 4.

KMENTA, J.: Resort obrany politické strany zanedbaly. Mladá Fronta Dnes, 20.3.1996, s. 4.

KUBITA, J., BÍLEK, O.: Politici volají po profesionální armádě. Lidové noviny, 10.2.1999 (http://www.lidovky.cz)

KUBITA, J.: KUBITA, J.: MAREŠ, M.:

MIŠOVIČ, J.:

MIŠOVIČ, J.: NEČAS, P.: NEČAS, P.: NEČAS, P.: NEČAS, P.: NEČAS, P.:

Zásadní reforma naše ozbrojené síly teprve čeká. Lidové noviny, 18.6.1999 (http://www.lidovky.cz)

Mise KFOR vojnu nezkrátí. Lidové noviny, 17.6.1999 (http://www.lidovky.cz)

Politické strany v České republice, vstup do NATO a bezpeč nostní rizika. In: Česká republika v bezpečnostní architektuře Evropy. 1. Ed. Z. Kříž. Praha, Ministerstvo obrany České republiky – AVIS 1998, s. 41—44.

Názory na investice do armády a na její profesionalizaci.

[Výzkumná zpráva]. Praha, Institut pro výzkum veřejného mínění 2000. 2 s.

Hodnocení české armády. [Výzkumná zpráva]. Praha, Institut pro výzkum veřejného mínění 2000. 4 s.

Moderní armáda pro 21. století - Základní koncepční teze pro II. ideovou konferenci. 2000 (http://www.ods.cz)

Česká armáda a její nová role. Zemské noviny, 2.6.2000 (http://www.ods.cz)

Základní služba! Co však s ostatními? Mladá fronta DNES, 23.07.1999 (http://www.newton.cz)

Profesionální armáda: klady a zápory. Vojenské rozhledy, 1999, č. 2, (http://www.army.cz/vti/vojroz/299.htm)

Česká armáda pro 21. století. Koncepční materiál zpracovaný Petrem Nečasem ve spolupráci s celostátní komisí pro obranu. 1998. 20 s.

Published
2023-03-17
How to Cite
Frank, Libor. 2023. “Názory Vybraných českých Parlamentních Politických Stran Na Profesionalizaci Ozbrojených Sil ČR”. Obrana a Strategie 1 (1), 47-74. https://journals.unob.cz/index.php/oas/article/view/1836.