Profesionalizace AČR: přístupy - pojetí - řešení

  • Felix Černoch

Abstract

Profesionalizace je objektivně se prosazující proces a musí být respektována jako trend. Tento článek posuzuje význam profesionalizace a jejích jednotlivých stránek a dochází k závěru, že dosud tento proces nevyvstal pro AČR jako všeobecná nutnost. Na druhou stranu prozatím nejsou vytvořeny všestranné podmínky, aby se mohla uskutečnit v těch oblastech, kde už je její realizace nezbytná.

 

Author Biography

Felix Černoch

Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc. (plk. v. v.), nar. 1936. Po absolvování Pěchotního učiliště v Lipníku nad Bečvou prošel různými funkcemi, většinou na úseku vojenského školství, od r. 1970 pak působil v civilním školství (Výzkumný ústav pedagogický, Výzkumný ústav odborného školství, Pedagogická fakulta UK). Po listopadu 1989 pověřen řízením Ústavu sociálního výzkumu mládeže a výchovného poradenství UK v Praze. V r. 1991 se vrátil jako občanský zaměstnanec do armády na pracoviště pedagogicko-psychologického výzkumu a jako člen poradního sboru náměstka ministra obrany. Od r. 1994 pracoval na úseku personální a sociální politiky MO. Po odchodu z rezortu obrany se stal prorektorem Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., kde stále působí jako pedagog. Je autorem desítek učebnic, skript, metodických příruček, stovek odborných statí a článků. Člen redakční rady Vojenských rozhledů.

References

.
Published
2023-03-17
How to Cite
Černoch, Felix. 2023. “Profesionalizace AČR: Přístupy - Pojetí - řešení”. Obrana a Strategie 1 (1), 21-40. https://journals.unob.cz/index.php/oas/article/view/1834.