Výkonný redaktor

Petr Koziel

Předseda redakční rady

Vojtěch Němeček