Výkonný redaktor

Petr Koziel

Předseda redakční rady

Ján Spišák