Časopis Vojenské rozhledy vytváří podmínky pro zveřejňování příspěvků renomovaných odborníků, ale i začínajících autorů zabývajícími se bezpečnostními a strategickými studií a obecně vojenstvím. Jedná se zejména o:

  • teorii a praxi jednotlivých prvků bezpečnostního systému státu se zaměřením na otázky obrany České republiky a otázky rozvoje a činnosti ozbrojených sil ČR;
  • teorii či praxi uplatňovanou v rámci bezpečnostních systémů NATO, EU a jejich členských států s důrazem na obrannou politiku na otázky rozvoje a činnosti ozbrojených sil;
  • přístupy a zkušenosti z výstavby, přípravy a použití ozbrojených sil ČR ve vojenských operacích a jejich aplikací do teorie vojenského umění;
  • nejnovější poznatky, trendy a teorii rozvoje vojenské strategie, operačního umění a taktiky a systému podpory, přípravy a zabezpečení ozbrojených sil v operacích;
  • praxí a teorií strategického řízení obrany státu a jednotlivých prvků systému obrany ČR;
  • prezentací koncepčních dokumentů, názorů a záměrů představitelů rezortu MO;
  • trendy rozvoje vojenské techniky a jejich aplikací ve vyzbrojování ozbrojených sil;
  • výstupy ostatních vědních oborů na podporu obranného systému státu.

Redakce dbá, aby se v časopise zveřejňovaly hodnotné autorské příspěvky, které poutavou formou poskytují objektivní a přínosné informace a názory. Budeme Vám vděčni za každý názor týkající se úrovně časopisu anebo jednotlivých článků.

Staňte se i Vy přispěvatelem do časopisu Vojenské rozhledy.