Registrace a přihlášení je zapotřebí pro online zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
  • Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení.
  • Soubor příspěvku je ve formátu Microsoft Word nebo RTF.
  • URL odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.
  • Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na webových stránkých časopisu.

Pokyny pro autory

Pokyny pro autory jsoun k dispozici na webových stránkách Vojenských rozhledů.

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.