Announcements

Nabídka pracovní pozice redaktora

2019-09-04

Rektorka-velitelka Univerzity obrany nabízí pracovní místo: Redaktor – novinář technicko-organizačního oddělení Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií. Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. 1. 2024, s možností dalšího prodloužení, respektive změny na dobu neurčitou – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;
Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Mzdové zařazení: 11. platová třída
Rozsah pracovní doby: 40 hodin týdně
Místo výkonu práce: Brno, Tučkova 23
Předpokládaný termín obsazení místa: 1. února 2023
Bližší informace zde: ​Volná pracovní místa neakademických pracovníků

Read more about Nabídka pracovní pozice redaktora

Current Issue

Vol. 1 No. 1 (2001): Obrana a strategie
					View Vol. 1 No. 1 (2001): Obrana a strategie
   

Milí čtenáři!

Vychází první číslo časopisu Obrana a strategie. Je to časopis, který k propagaci své činnosti připravuje Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně. Vznikl pro vytvoření odborného prostoru k možnosti prezentace názorů, které mají upřesnit stav poznání problémů souvisejících s hlavním posláním instituce, tedy s vytvářením konkrétních představ o strategických podmínkách zajišťování obrany a bezpečnosti. Je to časopis pro zveřejňování vědeckých pohledů a výsledků výzkumu. Nebrání se problémům, které mají charakter obecně informativní. Měl by se stát tribunou vyspělých názorů na otázky, které souvisí s decisním rozhodováním.

Proto bude uplatňována snaha orientovat obsah jednotlivých čísel k vybraným problémům strategie, bezpečnosti a obrany. Prvé číslo je například věnováno problematice profesionalizace. Není to časopis uzavřený pestrému spektru i netradičních názorů, ani vymezený pouze pro příslušníky našeho pracoviště. Na stránkách budeme publikovat příspěvky těch, kteří mají k problémům co říci a to jak z České republiky, tak ze zahraničí. Nebudeme uzavírat možnosti zveřejňování názorů, které nemusí vždy představovat názor pracoviště, rezortu obrany, ani jiné oficiální složky nebo struktury.

Přeji tomuto počinu hodně úspěchů do budoucnosti. Věřím, že česká a anglická verze vytvoří možnost prezentace našich názorů i v zahraničí a hlavně rozšíří množství čtenářů, kteří si své poznatky nenechají jen pro sebe a uplatní je v praxi. Přeji Vám při čtení hodně nových podnětů, které ovlivní přesnost rozhodování i praktickou úspěšnost názorů. Věřím, že se časopis stane významnou tribunou a popularizačním nástrojem Vojenské akademie v Brně a přispěje ke znovuzrození strategického myšlení v oblasti obrany a bezpečnosti v České republice.

Ředitel ÚSS
Ing. Josef JANOŠEC, CSc.

Published: 2023-04-06
View All Issues

This web page is under reconstruction. All actual information is available on https://www.obranaastrategie.cz/en/